Nabory wniosków o przyznanie stypendium ze środków unijnych ogłoszone przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w dniu 21 czerwca 2016 r.  podjął Uchwały w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach projektów pn. „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2016/2017” oraz „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2016/2017”.

Szczegółowe informacje na temat terminów i sposobów składania wniosków stypendialnych zawarte zostały w poniższych ogłoszeniach o naborach wniosków.

Treść ogłoszenia /szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne prowadzące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych)/……

Treść ogłoszenia /ponadgimnazjalne szkoły zawodowe/……

Dodatkowe informacje na temat projektów znajdują się na stronach internetowych poszczególnych projektów:

  1. Projekt pn. „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2016/2017” na stronie zakładka <stypendia UE dla uczniów> →szkolnictwo ogólne.
  2. Projekt pn. „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2016/2017” na stronie zakładka <stypendia UE dla uczniów> →szkolnictwo zawodowe.

Zachęcamy do składania wniosków o przyznanie stypendium.