Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle "Szkołą zawodową najwyższej jakości"

Z przyjemnością informujemy, że Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle zostało uhonorowane tytułem "Szkoły zawodowej najwyższej jakości" w edycji 2019 ogólnopolskiego konkursu "Szkoła zawodowa najwyższej jakości".

 Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle znalazło się w gronie 10-ciu finalistów wybranych spośród szkół zawodowych (branżowych I i II stopnia, techników oraz szkół policealnych) z całej Polski. Głównym Celem Konkursu było zidentyfikowanie, wybór i rozpowszechnienie najciekawszych rozwiązań podnoszących jakość edukacji zawodowej w Polsce. Organizatorem konkursu jest Fundacja Fundusz Współpracy, przy współudziale Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Ośrodka Rozwoju Edukacji i Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 

http://najlepszazawodowa.pl/

http://najlepszazawodowa.pl/wp-content/uploads/2020/01/Wyniki-SZNJ_2019.pdf