Dane podstawowe

szkolaSzkoła Podstawowa w Ulanicy

Adres:
Ulanica, 36-068 Dynów
tel.: (16) 652-38-29
tel. kom.: 696-319-797
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor: Roman Mryczko

Początki szkoły w Ulanicy to nauka 2 lub 3 razy w tygodniu w pokoju udostępnionym na księżym folwarku.

szkola1Dzięki staraniom mieszkańców i księdza proboszcza udało się w 1866 roku zakupić grunt pod budowę szkoły i postawić drewniany budynek.

Szkołę rozbudowano w 1961, wtedy również zbudowano Dom Nauczyciela. W latach 80-tych, przy znacznym udziale Wiejskiego Komitetu Narodowego Czynu Pomocy Szkole w Ulanicy, ponownie rozpoczęto starania o dalszą rozbudowę budynku.

W czynie społecznym została przygotowana dokumentacja oraz zgromadzono część materiałów budowlanych.

Intensywne prace rozpoczęły się na początku lat 90-tych. Przebiegały następującymi etapami:

  • 1 stycznia 1992 – odział przedszkolny przechodzi pod opiekę finansowa Gminy Dynów
  • 30 września 1995 – w Urzędzie Gminy odbywa się spotkanie w sprawie rozbudowy szkoły
  • 6 maja 1996 – kierownik Urzędu Rejonowego w Przemyślu wydaje ostateczna decyzję w sprawie udzielenia pozwolenia na rozbudowę szkoły
  • 19 września 1996 – zostaje przekazany plac pod rozbudowę szkoły
  • 1 październik 1996 – rozpoczynają się pierwsze wykopy – tym samym rozpoczyna się długo oczekiwana rozbudowa szkoły
  • 1 stycznia 1997 – organem prowadzącym szkołę na mocy prawa staje się Gmina Dynów
  • 2 lutego 2002 – oddanie szkoły do użytku.

W rozbudowanej szkole znajdują cztery sale lekcyjne, pracownia komputerowa, szatnie, ubikacje, świetlica, stołówka, biblioteka, pokój nauczycielski. W ciągu ostatnich lat udało się w  pełni wyposażyć pracownię komputerową (dostęp do Internetu, drukarki, skaner).

Uczniowie mają możliwość korzystania z wielu multimedialnych programów edukacyjnych na wszystkich zajęciach lekcyjnych.

Dużą wagę przywiązuje się do nauki języków obcych. Już od klasy I uczniowie uczą się języka angielskiego i niemieckiego. Swoje zainteresowania mogą pogłębiać i rozwijać poprzez działalność kółek zainteresowań (matematycznego, informatycznego, teatralnego).

Dla uczniów mających trudności w nauce organizowane są zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze. Ponadto w szkole działa świetlica socjoterapeutyczna, umożliwiająca atrakcyjne i twórcze spędzanie wolnego czasu.

Od wielu lat szkoła odnosi sukcesy. Uczniowie byli laureatami konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim (1996 - Iwona Szczepańska zostaje laureatem olimpiady biologicznej, 1997 – zostaje laureatem olimpiady historycznej).

Obecnie uczniowie biorą udział w konkursach interdyscyplinarnych z przedmiotów humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych i językowych. W gminnych przedmiotowych konkursach uczniowie zdobywają czołowe miejsca (2006 – II miejsce w konkursie matematycznym "Z matematyką za pan brat").

Również uczniowie klas młodszych biorą udział w międzyszkolnych konkursach. W roku szkolnym 2003/2004 uczniowie klasy III (Zofia Bielec, Artur Makara) zajęli I i II miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficznym – Mistrz Ortografii.

Każdego roku dzieci z oddziału przedszkolnego i klasy I uczestniczą w konkursie mikołajkowym organizowanym przez SP w Harcie. Uczniowie klas IV – VI biorą udział w konkursach plastycznych organizowanych przez szkoły z terenu Gminy Dynów.

Praca konkursowa Wioletty Rebizak "Do szopki hej pasterze" znalazła się na stronie internetowej Podkarpackiego Kuratorium Oświaty. Uczniowie IV – VI prezentują swoje umiejętności w konkursach "Poeci i pisarze dzieciom" – Literackie "U, W, Z, Ż" oraz "Cztery Pory Roku" na szczeblu międzyszkolnym i rejonowym.

Potwierdzeniem wysokiego poziomu nauczania są osiągane przez uczniów naszej szkoły wyniki sprawdzianu po klasie szóstej. Uzyskana średnia w szkole jest wyższa od średniej w gminie, powiecie i województwie.

Ważnym elementem działalności szkoły są organizowane rokrocznie wycieczki krajoznawcze po regionie. W ostatnich latach uczniowie mieli okazję zdobyć nowe doświadczenia i wiadomości, zwiedzając m.in. Kraków, Zamość, Solinę, Krasiczyn, Bolestraszyce, Łańcut, Kalwarię Pacławską. Chętni mają możliwość wyjazdu do kina, teatru, na basen.

Tradycją naszej szkoły jest organizowanie dla społeczności lokalnej uroczystości z okazji Dnia Matki, Dnia Babci, spotkania ze Św. Mikołajem, jak również wystawianie w okresie Bożego Narodzenia przedstawień jasełkowych.

Do nauczycieli, którzy swe losy związali najdłużej z wsią i szkoła należy niewątpliwie nauczycielska rodzina państwa Mędzelowskich i Galosów.

Od 1 września 1997 roku funkcję dyrektora szkoły sprawuje Pan Roman Mryczko. Obecnie w szkole na pełnym etacie pracuje pięcioro nauczycieli, zaś pięcioro jest zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin. Wszyscy posiadają pełne kwalifikacje do nauczanych przedmiotów.