Rekrutacja do Medyczno-Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Uprzejmie informujemy, że Sejmik Województwa Podkarpackiego utworzył Medyczno-Społeczne Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na bazie dotychczas istniejących Medycznych Szkół Policealnych i nowo utworzonych Policealny Szkół Medyczno-Społecznych dla Dorosłych.

Centra prowadzić będą kształcenie, w zawodach medycznych, społecznych i pokrewnych dla młodzieży (w formie stacjonarnej), dorosłych (w formie zaocznej i stacjonarnej) oraz kształcenie ustawiczne dorosłych poprzez prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych, kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
Doskonała baza dydaktyczne, odpowiedni sprzęt, pomoce dydaktyczne, kadra pedagogiczna posiadająca wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności dydaktycznej wyróżnia te Szkoły w środowisku.

 

Załączniki:
Dostęp do URL (http://www.edukacja.wrotapodkarpackie.pl/index.php/medyczne-szkoly-policealne)medyczne-szkoly-policealne[ ]0 kB