Koduj z Klasą

Centrum Edukacji Obywatelskiej w imieniu zespołu projektu programu promującego nauki oprogramowania komputerowego w szkołach poprzez szkolenie nauczycieli i pracę projektową z uczniami.

więcej informacji www.kodujzklasa.pl