Spółdzielczość uczniowska jako instrukment wzmacniania postaw przedsiębiorczych oraz obywatelskich wśród młodzieży

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy wraz z Fundacją Rozwoju Spódzielczości Uczniowskiej i Gminą Raciechowice realizuje projekt "Spółdzielczość uczniowska jako instrukment wzmacniania postaw przedsiębiorczych oraz obywatelskich wśród młodzieży".

Projekt obejmuje:

- przepowzdenie badań na temat roli spółdzielczości uczniowskiej w promowaniu postaw przedsiębiorczych i obywatelskich wśród młodzieży oraz kondycji spółdzielczości uczniowskiej w Polsce;

- opracowanie metodologii szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia spółdzielni uczniowskiej;

organizację szkoleń dla instruktorów, opiekunów i potencjalnych opiekunów spółdzielni uczniowskich;

- organizację szkoleń oraz warsztatów dla młodzieży ze spółdzielni uczniowskich;

- organizację konkursu na najlepszy pomysł na kampanię społeczną w społeczności lokalnej;

- promocję spółdzielności uczniowskiej.

więcej informacji na www.zlsp.org.pl