layout-wrota-lipiec2014-tlo-edukacja

edukacja.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

Listopad 2020
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Andrzej Stasiuk w Krośnie

 

Wszystkich miłośników prozy Andrzeja Stasiuka zapraszamy na spotkanie autorskie w dniu 31 marca 2015 r. /wtorek/. Spotkanie rozpocznie się o godz. 17.00 w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 41.

Andrzej Stasiuk(ur. 1960) – prozaik, dramaturg, eseista, współwłaściciel wydawnictwa Czarne. Autor kilkudziesięciu książek, wśród których są m.in. „Mury Hebronu” (1992), „Biały kruk”(1995), „Opowieści galicyjskie” (1995), „Dukla” (1997), „Dwie sztuki (telewizyjne) o śmierci" (1998), „Dziewięć" (1999), „Jadąc do Babadag” (2004), „Fado” (2006), „Taksim” (2009), „Dziennik pisany później” (2010), „Grochów” (2012) oraz „Wschód” (2014). W 2000 r. wspólnie z Jurijem Andruchowyczem wydał tom „Moja Europa. Dwa eseje o Europie zwanej Środkową”, a także zbiór swoich szkiców o literaturze „Tekturowy samolot”.

Laureat licznych nagród i wyróżnień literackich, m.in. Nagrody Fundacji im. Kościelskich (1995), Nagrody im. Samuela Bogumiła Lindego (2002), Nagrody Literackiej Nike (2005 – za Jadąc do Babadag) czy Nagrody Literackiej Gdynia (2010) oraz Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2011 w dziedzinie literatury. Publikował swoje felietony na łamach „Tygodnika Powszechnego" i „Gazety Wyborczej". Jego książki przetłumaczono na wiele języków, m.in. angielski, niemiecki, francuski, węgierski, holenderski, czeski, hiszpański, rosyjski, szwedzki, ukraiński i włoski.

                O ostatniej książce A. Stasiuka – Wschód – Bernadetta Darska pisze: książ­ka wpi­su­je się w tę część twór­czo­ści pi­sa­rza, którą można by na­zwać ese­istycz­ną prozą po­dróż­ni­czą. Autor jest obec­ny w tek­ście, to jego re­flek­sje i spo­strze­że­nia po­zna­je­my, to on był w tych miej­scach, o któ­rych czy­ta­my. My­lił­by się jed­nak ten, kto sy­tu­ował­by tę książ­kę przede wszyst­kim w kon­tek­ście od­by­tej po­dró­ży na ty­tu­ło­wy Wschód – do Rosji, do Chin, ale i na wschod­nie obrze­ża Pol­ski.

Bycie w ruchu, przemieszczanie się, ciągłe poszukiwanie czegoś nowego, ale i wracanie do miejsc dobrze znanych, które pod nieobecność zdążyły się zmienić, to cecha charakterystyczna obserwowania świata przez Stasiuka. Także i w tej książce statyczność zostaje unieważniona przez docieranie do kolejnych punktów podróży, które stają się celem tylko na chwilę. Zaraz bowiem, gdzieś w tle, jest inny cel, który każe iść lub jechać dalej.

Ta nomadyczna perspektywa wydaje się szczególnie interesująca. Stasiuk bowiem pokazuje, że w ludzkim pojmowaniu tajemnic świata i własnego sensu istnienia zawiera się błąd nie do usunięcia. Nigdy nie będziemy w stanie wszystkiego zrozumieć i zawsze pojawi się chęć kontynuacji tych pozornie bezskutecznych poszukiwań (…)

 

            Spotkanie zostanie zorganizowane w ramach projektu „Sposób na czytanie” przy wsparciu finansowym Miasta Krosna.

 

 Medyczno-Społeczne Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 01 pcen02 podk bibl ped03 dr baner04 pbc libra