Projekt "Szukając Einsteina - Akademia umysłów Ścisłych"

Projekt "Szukając Einsteina - Akademia umysłów Ścisłych" realizowany był przez Kuratorium Oświaty w Warszawie w partnerstwie z Politechniką Warszawską. Celem przedsięwzięcia było zwiększenie zainteresowania uczniów szkół ponadgimnazjalnych podejmowaniem studiów na kierunkach ścisłych.

o produktach finalnych wypracowanych w ramach projektu na http://sm32.home.pl/kuratorium-wpe/