XVI Krośnieński Konkurs Literacki ogłoszony!

XVI Krośnieński Konkurs Literacki ogłoszony!

            Już po raz 16. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Krośnie i Krośnieńska Biblioteka Publiczna zapraszają do udziału w Krośnieńskim Konkursie Literackim.

            W konkursie mogą brać udział uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Polski południowo-wschodniej. Do 27 listopada br. na adres KBP /ul. Wojska Polskiego 41/ można nadsyłać zarówno prozę jaki i wiersze, które nie były dotąd publikowane w wydawnictwach drukowanych, ani w Internecie. Prace powinny być podpisane pseudonimem, a informacje o autorze utworu powinny znaleźć się w załączonej kopercie podpisanej tym samym pseudonimem.

            Głównym celem realizowanego po raz szesnasty konkursu, jest promowanie twórczości literackiej młodzieży oraz pobudzanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta i regionu młodych ludzi, a także pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej w dziedzinie prozy i poezji. Organizatorzy nie ograniczają tematyki prac, ale sugerują możliwość wykorzystania tematyki krośnieńskiej.
            Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w Czytelni Głównej KBP w dniu 17 grudnia. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: http://kbp.krosno.pl/images/stories/aktualnosci/2015-12-17-kkl-regulamin.pdf

            Konkurs jest realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Krosno pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krosna i Starosty Powiatu Krośnieńskiego.

                                                                                                         Źródło: Monika Machowicz