Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania

MDDP Akademia Biznesu Sp. z o.o. Beneficjent projektu "Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania" realizowanym w ramach projektu konkursowego Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, informuje o projekcie skierowanym do pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów mieszkających/pracujących na terenie całej Polski.