Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie nauki w 2019 r. - wydłużenie terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w dniu 30 kwietnia 2019 r. podjął Uchwałę Nr 41/1044/19 zmieniającą uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie nauki w 2019 r. pn. Organizacja wydarzeń popularyzujących naukę.

Z powodu złożoności procesu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych, w tym koniecznością wezwania Oferentów do dokonania stosownych poprawek, uzupełnień oraz wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, wydłużenia wymagał termin rozstrzygnięcia konkursu ofert.

W związku z powyższym w załączniku do Uchwały Nr 25/625/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie nauki w 2019 r. pn. Organizacja wydarzeń popularyzujących naukę § 6 ust. 3 otrzymał brzmienie: „Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w możliwie najszybszym terminie, jednak nie później niż w ciągu 60 dni, licząc od dnia zakończenia składania ofert”.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku: