Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie nauki w 2019 r. – rozstrzygnięty

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w dniu 28 maja 2019 r. podjął Uchwałę Nr 48/1193/19 w sprawie przyznania/nieprzyznania dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie nauki w 2019 r.