Nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla uczelni w 2020 roku

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego na posiedzeniu w dniu 26 maja 2020 r. podjął Uchwałę Nr 161/3437/20 w sprawie Regulaminu przyznawania dotacji celowych uczelniom z terenu województwa podkarpackiego w 2020 roku oraz Uchwałę Nr 161/3438/20 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych z budżetu Województwa Podkarpackiego dla uczelni w 2020 roku.

W związku z tym istnieje możliwość ubiegania się przez podkarpackie uczelnie o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z zakupem środków trwałych, z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych.

Na powyższy cel w budżecie Województwa Podkarpackiego zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.000.000,00 zł. Podział tej kwoty zostanie dokonany przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w trybie przewidzianym w regulaminie.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Ogłoszeniem o naborze wniosków, Regulaminem przyznawania dotacji celowych uczelniom z terenu województwa podkarpackiego w 2020 roku, wzorem wniosku i umowy o przyznanie dotacji celowej oraz pozostałymi załącznikami określającymi zasady podziału, przyznawania i rozliczania dotacji.

Wniosek o przyznanie dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego należy złożyć w terminie od 28 maja 2020 r. do 15 czerwca 2020 r.