Nabór wniosków o przyznanie dotacji dla szkół wyższych w 2018 r.

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie dotacji celowych z budżetu Województwa Podkarpackiego dla szkół wyższych. Wnioski można składać od 23 kwietnia do 11 maja 2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu ubiegania się o dotacje znajdują się w ogłoszeniu o naborze wniosków.

Zasady podziału, udzielania i rozliczania dotacji celowych szkołom wyższym z terenu województwa podkarpackiego określa Regulamin udzielania dotacji celowych szkołom wyższym z terenu województwa podkarpackiego, zatwierdzony Uchwałą Nr 415/8701/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z 3 kwietnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowych szkołom wyższym z terenu województwa podkarpackiego.