Nabór wniosków o przyznanie dotacji celowych dla uczelni w 2019 r.

Uprzejmie informuję, że Zarząd Województwa Podkarpackiego na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2019 r. podjął Uchwałę Nr 36/950/19 w sprawie Regulaminu przyznawania dotacji celowych uczelniom z terenu województwa podkarpackiego w 2019 roku.

W związku z tym będzie istniała możliwość ubiegania się przez uczelnie o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z zakupem środków trwałych z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych.

Na powyższy cel w budżecie Województwa Podkarpackiego na rok 2019 zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 800.000,00 zł. Podział tej kwoty zostanie dokonany przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w trybie przewidzianym w Regulaminie.

Regulamin przyznawania dotacji celowych uczelniom z terenu województwa podkarpackiego w 2019 roku, wzór wniosku o przyznanie dotacji celowej na zakupy inwestycyjne z budżetu Województwa Podkarpackiego, wzór Umowy o poznanie dotacji celowej i pozostałe załączniki dostępne są na stronie internetowej: www.edukacja.wrotapodkparackie.pl, zakładka: „Dotacje dla uczelni”.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Regulaminem i pozostałymi dokumentami określającymi zasady podziału, przyznawania i rozliczania dotacji celowych uczelniom z terenu województwa podkarpackiego w bieżącym roku.

Nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego zostanie uruchomiony w II połowie kwietnia br.

Termin i warunki składnia wniosków są określone w Ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych z budżetu Województwa Podkarpackiego dla uczelni w 2019 roku.