Medyczno-Społeczne Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Medyczno-Społeczne Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego prowadzą kształcenie w zawodach medycznych, społecznych i pokrewnych w formie dziennej, zaocznej i stacjonarnej oraz kwalifikacyjne kursy zawodoweh, kursy umiejętności zawodowych, kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Doskonała baza dydaktyczne, odpowiedni sprzęt, pomoce dydaktyczne, kadra pedagogiczna posiadająca wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności dydaktycznej wyróżnia te Centra w środowisku.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertę edukacyjną Medyczno-Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego:

 

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku,

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli,

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle,

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu,

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu,

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie.