Przyznano stypendia dla słuchaczy

W dniu 29 lipca 2014 r., Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał stypendia naukowe dla słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz stypendia dla słuchaczy znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, uczących się w szkołach oraz zakładach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez Województwo Podkarpackie.

Stypendia zostały przyznane dla 116 słuchaczy, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce oraz dla 38 słuchaczy znajdujących się w trudnych warunkach materialnych.
Stypendia w wysokości 200 zł miesięcznie przyznano na okres od 1 września 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. dla słuchaczy medycznych szkół policealnych oraz od 1 października 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. dla słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli.