Program stypendialny pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego

Informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego na posiedzeniu w dniu 14 lipca 2014 r. przyjął Regulamin programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego. Jest to nowe zadanie, które w roku bieżącym realizuje Województwo Podkarpackie, Departament Edukacji i Nauki.

Program stypendialny pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego ma na celu wspieranie stałego podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców województwa podkarpackiego oraz rozwój szkolnictwa wyższego w regionie.

Zgodnie z Regulaminem programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego stypendia przysługują studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych podejmującym studia po raz pierwszy na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich. Ponadto kandydaci do stypendium muszą spełniać łącznie następujące warunki:

  1. podjęcie studiów w publicznej lub niepublicznej szkole wyższej znajdującej się na terenie województwa podkarpackiego,
  2. uzyskanie z egzaminu maturalnego 100 % punktów na poziomie rozszerzonym z jednego z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, matematyka, w związku z posiadanym tytułem laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, albo uzyskanie wysokiego wyniku z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z jednego z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, matematyka - równego co najmniej 80% punktów.

Stypendium może otrzymać student, który złoży do Marszałka Województwa Podkarpackiego wniosek o przyznanie stypendium (według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu), a także kserokopię świadectwa maturalnego, zaświadczenie z właściwego dziekanatu o statusie studenta i własnoręcznie sporządzone oświadczenie o podjęciu po raz pierwszy studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich.

Wnioski o przyznanie stypendium rozpatrywane będą przez Komisję powołaną przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Decyzja dotycząca przyznania bądź nieprzyznania stypendium zostanie podjęta przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. Stypendium zostanie wypłacone studentowi jednorazowo w kwocie 2 000,00 zł, po podpisaniu umowy o przyznanie stypendium. Maksymalna liczba przyznanych stypendiów – 100.

Nabór wniosków ogłosi Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w drodze uchwały. Planowany termin naboru wniosków: październik br.

Informacje nt. programu udzielane są pod nr tel. 17 747 68 49, 17 747 68 46, 17 747 63 15, 17 747 63 04 oraz drogą elektroniczną – e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..