layout-wrota-lipiec2014-tlo-edukacja

edukacja.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

Maj 2019
P W Ś C Pt S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Obowiązki studenta - stypendysty programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego w roku akademickim 2017-2018

Szanowni Stypendyści,

Zgodnie z zapisami rozdziału 6 § 10 ust. 10 Regulaminu programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego  „Student, któremu przyznano stypendium zobowiązany jest po zakończeniu I semestru, tj. do 15 kwietnia danego roku, w roku akademickim, w którym otrzymuje stypendium, przekazać do Urzędu zaświadczenie o tym, że jest studentem II semestru. Brak takiego zaświadczenia będzie podstawą do zwrotu przyznanego stypendium za ten okres, za który stypendium nie przysługuje.”

 Zaświadczenie (oryginał) należy dostarczyć osobiście do:

- Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, ul. Lisa-Kuli 13 lub

- Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie, al. Ł. Cieplińskiego 4;

lub przesłać listownie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Edukacji, Nauki i Sportu, ul. Lisa-Kuli 13, 35-959 Rzeszów.

 

W przypadku skreślenia z listy studentów lub przerwania nauki student ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Marszałka Województwa Podkarpackiego (rozdział 6 § 10 ust. 1 Regulaminu).