Stypendia i nagrody pieniężne w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu”

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, na posiedzeniu w dniu 4 listopada 2014 r., przyznał:

  • stypendia za osiągnięcia w jednej dziedzinie sztuki w wysokości po 300 zł miesięcznie na okres od dnia 1 września 2014 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. dla 20 uczniów,
  • stypendia za osiągnięcia naukowe w wysokości po 300 zł miesięcznie na okres od dnia 1 września 2014 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. dla 39 uczniów,
  • nagrody pieniężne na łączną kwotę 99.900 zł dla 147 uczniów oraz 10 zespołów artystycznych działających przy jednostkach oświatowych.

Uchwała nr 415/9785/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 listopada 2014 r., w sprawie przyznania stypendiów oraz nagród pieniężnych w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu”