layout-wrota-lipiec2014-tlo-edukacja

edukacja.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

Luty 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Rok szkolny 2013/2014

logotypy kllogotypy herblogotypy efs
Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014
 
Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie realizuje projekt pn. "Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014".

 Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych). 

Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014 ma na celu wsparcie rozwoju edukacyjnego uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodowych, którym niekorzystna sytuacja materialna utrudnia rozwój edukacyjny, poprzez udzielenie pomocy stypendialnej na okres 1.09.2013 r. do 31.08.2014 r.
 
Wysokość stypendium

W ramach projektu przez okres 12 miesięcy tj. od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. zostanie udzielone wsparcie stypendialne 1330 uczniom. Miesięczna wysokość stypendium wyniesie 300,00 zł brutto. Nad rozwojem edukacyjnym ucznia czuwał będzie opiekun dydaktyczny tj. nauczyciel, pedagog szkolny lub doradca zawodowy, zatrudniony w szkole ucznia. Opiekun dydaktyczny będzie mógł objąć opieką więcej niż jednego stypendystę, ale nie więcej niż pięciu. Nauczycielowi za związane z tą funkcją obowiązki przysługuje jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 900 zł brutto. W przypadku, gdy opiekun dydaktyczny obejmie opieką więcej niż jednego stypendystę, kwota wynagrodzenia ulega odpowiednio zwielokrotnieniu. Warunki, jakie należy spełnić, aby móc ubiegać się o stypendium.

Warunkiem ubiegania się o stypendium będzie złożenie przez Wnioskodawcę tj. dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną wniosku o przyznanie stypendium dla ucznia szkoły gimnazjalnej/ponadgimnazjalnej spełniającego wszystkie kryteria obowiązkowe oraz przynajmniej jedno z kryteriów dodatkowych.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania stypendiów w ramach projektu Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014 realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium.

Źródła informacji o projekcie

Informacje nt. projektu na rok szkolny 2013/2014 udzielane są pod nr tel. 17 747 63 15, 17 747 63 09, 17 747 68 46, 17 747 68 49 oraz drogą elektroniczną – e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dokumentacja dotycząca projektu na rok szkolny 2013/2014 zamieszczona jest na stronie internetowej projektu www.wrota.podkarpackie.pl zakładce: Edukacja > Stypendia-Poddziałanie 9.1.3 POKL > Rok szkolny 2013/2014 > Dokumenty do pobrania.

Informacja nt. naboru wniosków o przyznanie stypendium

Szczegółowe informacje na temat terminu, miejsca i sposobu składania wniosków o przyznanie stypendium zostaną podane w Ogłoszeniu Zarządu Województwa Podkarpackiego. Treść ogłoszenia zamieszczona zostanie na stronie internetowej www.wrotapodkarpackie.pl w zakładce: Edukacja > Stypendia - Poddziałanie 9.1.3POKL > Rok szkolny 2013/2014 > Nabór wniosków. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego