layout-wrota-lipiec2014-tlo-edukacja

edukacja.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

Kwiecień 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Ocena formalna wniosków stypendialnych

Departament Edukacji i Nauki informuje, że obecnie prowadzona jest przez wyznaczonych pracowników ocena formalna 1 858 wniosków o przyznanie stypendium, złożonych w okresie od 5 do 18 grudnia 2013 r. w powiatowych punktach naboru wniosków, właściwych ze względu na siedzibę szkoły do której uczęszcza uczeń/uczennica w ramach projektu systemowego pn. Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.3.

Złożone w ramach naboru wnioski oceniane są formalnie, tzn. pod kątem spełnienia przez uczniów/uczennice ubiegających/ce się o stypendium warunków określonych w § 4 Regulaminu przyznawania stypendiów... oraz pod kątem kompletności wniosku i wymaganych załączników. Informacja nt. wyniku oceny formalnej każdego wniosku o przyznanie stypendium zostanie wysłana do szkoły, z której został złożony dany wniosek.

Planowany termin zakończenia oceny formalnej wszystkich wniosków stypendialnych to I kwartał br.