layout-wrota-lipiec2014-tlo-edukacja

edukacja.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

Październik 2019
P W Ś C Pt S N
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Informacja dla kandydatów na opiekunów dydaktycznych stypendystów i/lub stypendystek

Departament Edukacji i Nauki przypomina, że kandydaci na opiekunów dydaktycznych stypendystów/stypendystek, którzy zadeklarowali gotowość sprawowania opieki nad uczniami i/lub uczennicami ubiegającymi się o stypendium w ramach projektu systemowego pn. Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.3, zobowiązani są do współpracy ze swoimi podopiecznymi w zakresie realizacji Indywidualnych Planów Rozwoju (IPR) opracowanych we wnioskach o przyznanie stypendium.

Jednocześnie zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL” w przypadku opiekunów dydaktycznych stypendystów i/lub stypendystek zatrudnionych jednocześnie w innych projektach finansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) 2007-2013 i/lub z innych programów Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) 2007-2013 wymagana będzie przy rozliczaniu się z wynagrodzenia Ewidencja godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów, w które będą zaangażowani uwzględniająca okres od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r.

W związku z powyższym w okresie od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. opiekunowie dydaktyczni pracujący jednocześnie w innych projektach powinni na bieżąco ewidencjonować czas poświęcany zarówno uczniom/uczennicom na prowadzenie wszelkiego rodzaju zajęć, spotkań, konsultacji itp. wynikających z realizacji Indywidualnych Planów Rozwoju (IPR) jak również na inne zadania w ramach pozostałych projektów.