layout-wrota-lipiec2014-tlo-edukacja

edukacja.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

Maj 2020
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Zmiany w Regulaminie przyznawania stypendiów

W dniu 31 marca 2014 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął Uchwałę Nr XLIV/891/14 zmieniającą uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom w roku szkolnym 2013/2014.

W wyniku podjęcia powyższej uchwały zostały wprowadzone zmiany do Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014 realizowanego przez Województwo Podkarpackie / Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVII/725/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom w roku szkolnym 2013/2014.

Wprowadzone zmiany dotyczą m.in.: zwiększenia liczby uczniów/uczennic szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, którym zostanie udzielone wsparcie finansowe w formie stypendium w wysokości 3600,00zł z 1330 na 1340 osób.

Oznacza to, że stypendium zostanie przyznane 804 uczniom/uczennicom ze szkół ponadgimnazjalnych oraz 536 uczniom/uczennicom ze szkół gimnazjalnych. Ponadto w związku z wprowadzonymi zmianami w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego zaktualizowana została nazwa departamentu bezpośrednio odpowiedzialnego za realizację projektu, tj. Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Zaktualizowany Regulamin przyznawania stypendiów… udostępniony został w oknie: Dokumenty do pobrania.