layout-wrota-lipiec2014-tlo-edukacja

edukacja.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

Październik 2019
P W Ś C Pt S N
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Listy rankingowe wniosków o przyznanie stypendium – wyniki oceny merytorycznej

Departament Edukacji i Nauki informuje, że w dniach 14 - 24 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej powołanej Uchwałą Nr 333/7945/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 1 kwietnia 2014 r. do przeprowadzenia oceny merytorycznej wniosków stypendialnych w ramach projektu pn. Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.3, numer WND-POKL.09.01.03-18-001/13, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ocenie merytorycznej podlegały wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym (łącznie 1778 wniosków, w tym 783 wnioski ze szkół gimnazjalnych i 995 wniosków ze szkół ponadgimnazjalnych).

Członkowie Komisji Stypendialnej (Eksperci) oceniali przydzielone im wnioski zgodnie z zasadami przyznawania punktacji określonymi w Regulaminie pracy Komisji Stypendialnej… stanowiącym załącznik nr 3 do Uchwały Nr 277/6699/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 8 października 2013 r.

Każdy wniosek na etapie oceny merytorycznej oceniany był niezależnie przez dwóch Ekspertów. W wyniku obrad Komisji sporządzono dwie listy rankingowe wniosków ułożonych według uzyskanej punktacji w kolejności malejącej (oddzielnie dla uczniów/uczennic szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych). Listy rankingowe zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  w dniu 29 kwietnia 2014 r. i zawierają następujące dane: numery wniosków uczniów/uczennic ubiegających się o stypendium, imiona i nazwiska uczniów/uczennic, otrzymaną przez nich w trakcie oceny merytorycznej liczbę punktów oraz kwotę przyznanego stypendium. Zgodnie z § 2 ust. 2 Regulaminu przyznawania stypendiów… w roku szkolnym 2013/2014 przyznano 1340 stypendiów w proporcjach: 40% dla uczniów/uczennic szkół gimnazjalnych i 60% dla uczniów/uczennic szkół ponadgimnazjalnych. Oznacza to, że stypendium w kwocie 3 600,00 zł przyznane zostało uczniom/uczennicom znajdującym się na pozycjach:

  • od 1 do 536 w przypadku listy rankingowej uczniów szkół gimnazjalnych (uczniom/uczennicom znajdującym się na pozycjach od 537 do 783 stypendium nie zostało przyznane),
  • od 1 do 804 w przypadku listy rankingowej uczniów szkół ponadgimnazjalnych (uczniom/uczennicom znajdującym się na pozycjach od 805 do 995 stypendium nie zostało przyznane).

Informacja o zatwierdzeniu list rankingowych wniosków zostanie wysłana w pierwszej kolejności do właściwych szkół pocztą elektroniczną.