layout-wrota-lipiec2014-tlo-edukacja

edukacja.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

Czerwiec 2019
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Sprawozdania z IPR

Departament Edukacji i Nauki przypomina, że w terminie do 7 września br. opiekunowie dydaktyczni powinni przedłożyć do Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie sprawozdania z zakresu realizacji zapisów zawartych w Indywidualnych Planach Rozwoju (IPR) swoich stypendystów/stypendystek zgodnie z okresem sprawowanej opieki dydaktycznej.

W każdym sprawozdaniu winny zostać wykazane rezultaty, działania jak i również wydatki jakie zgodnie z IPR zostały poniesione przez stypendystę/stypendystkę na kwotę co najmniej 3 600,00 zł w okresie od 01.09.2013r. do 31.08.2014r.

Przypominamy również, że w sprawozdaniu należy odpowiednio uzasadnić wszelkie odstępstwa od zapisów zawartych w IPR, w szczególności w zakresie zaplanowanych działań i wydatków, które miały służyć osiągnięciu założonych w nim celów rozwoju edukacyjnego ucznia/uczennicy.

Opieczętowane oraz podpisane przez uprawnione osoby sprawozdania tj. opiekuna dydaktycznego oraz dyrektora szkoły lub osobę prze niego upoważnioną można:

  • złożyć osobiście na Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie (parter),

       lub

  • przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Edukacji i Nauki, al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

Do sprawozdań nie należy dołączać dokumentów potwierdzających zawarte w nich informacje typu dyplomy, certyfikaty, faktury, itp.

Do pobrania: wzór sprawozdania z IPR