layout-wrota-lipiec2014-tlo-edukacja

edukacja.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

Październik 2019
P W Ś C Pt S N
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Badanie ewaluacyjne projektu

Departament Edukacji i Nauki informuje, że na zlecenie Województwa Podkarpackiego / Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie podmiot zewnętrzny, którym jest: BD Center Spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, przy ulicy Broniewskiego 1, 35-222 Rzeszów wykonuje badanie ewaluacyjne ex post w zakresie efektów realizacji projektu pn. Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014.

Badanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.3.

Głównym celem badania jest ocena efektów realizacji programu stypendialnego. Analizie zostaną poddane m.in. osiągnięcia edukacyjne uczniów/uczennic w zakresie wyników z egzaminów zamykających dany etap nauki, udziału w olimpiadach i konkursach, a także zmiany w poziomie ich wiedzy z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodowych. Diagnoza obejmie również – na podstawie przeprowadzonych wywiadów – określenie poziomu rozwoju potencjału intelektualnego i osobowościowego stypendystów oraz stypendystek. Ponadto ewaluacja będzie miała na celu określenie efektywności wsparcia stypendialnego oraz identyfikację ewentualnych problemów występujących w toku realizacji projektu.

Badaniem objęte zostaną wszystkie szkoły i wybrani losowo: wnioskodawcy, opiekunowie dydaktyczni oraz stypendyści/stypendystki. Badanie realizowane jest w okresie od września do listopada br.

Respondenci proszeni są o współpracę z Wykonawcą badania i udzielenie mu wszelkiej pomocy w wykonywaniu jego zadań, a w szczególności o udzielanie szczerych oraz rzetelnych odpowiedzi na zadawane w ramach badania pytania. Opracowane na podstawie zebranych danych wnioski i rekomendacje umożliwiają przygotowanie w przyszłości lepszego wsparcia, kierowanego do uczniów/uczennic szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Badanie jest anonimowe, a wyniki będą podawane jedynie w zbiorczych zestawieniach.