layout-wrota-lipiec2014-tlo-edukacja

edukacja.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

Październik 2019
P W Ś C Pt S N
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Rachunki do umów zlecenie z opiekunami dydaktycznymi stypendystów/tek

Departament Edukacji i Nauki informuje, że do szkół, z których rekrutowali/ły się stypendyści/tki w ramach projektu pn. Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014 dla każdego opiekuna dydaktycznego został wysłany rachunek do rozliczenia wynagrodzenia zgodnie z zawartą umową zlecenie wraz z informacją nt. jego wypełnienia.

Każdy opiekun dydaktyczny przed podpisaniem rachunku powinien dokładnie sprawdzić dane na nim umieszczone oraz uzupełnić wykropkowane puste pola (tj. miejscowość, daty, podpis, inne brakujące dane).

W przypadku stwierdzenia przez opiekuna dydaktycznego błędu w przesłanym rachunku wynikłego z nieprawidłowych danych podanych we wnioskach o przyznanie stypendium lub z innych przyczyn niezależnych od pracowników Oddziału nauki i projektów unijnych, Departamentu Edukacji i Nauki tut. Urzędu (tj. zmiana: nazwiska, adresu zamieszkania, numeru konta bankowego, itp.) należy pobrać odpowiedni druk rachunku zamieszczony poniżej, wpisać prawidłowo dane i odesłać wraz z oświadczeniem wskazującym, jakich danych dotyczy błąd/zmiana oraz zawierającym prawidłowe dane.

W celu zapewnienia sprawnej realizacji wypłat wynagrodzeń z czystego formularza rachunku powinni korzystać opiekunowie dydaktyczni wyłącznie w sytuacji wystąpienia błędów/zmian w zakresie danych podanych na przesłanym dla nich drukach. Odesłanie wypełnionego rachunku, dostępnego do pobrania z niniejszej strony internetowej bez uzasadnionego powodu będzie się wiązało z koniecznością weryfikacji podanych na rachunkach danych z bazą danych, a to spowolni proces wypłat przedmiotowych wynagrodzeń.

Jednocześnie każdy opiekun dydaktyczny powinien pamiętać o obowiązku ostatecznego przedstawienia na moment wystawiania rachunku wszystkich informacji na temat swojego zatrudnienia w instytucjach uczestniczących w realizacji PO KL oraz innych projektach finansowanych w ramach PO KL i/lub programów NSRO w okresie realizacji zadań na rzecz ww. projektu (w szczególności, gdy dotychczas przedstawione ewidencje wymagają aktualizacji lub są niekompletne).

Prawidłowo wystawiony rachunek (tzn. wykropkowane puste pola w punktach 1, 2, 11 i 12 winny być obowiązkowo wypełnione) należy:

  • złożyć bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie (parter)

lub

  • przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Edukacji i Nauki, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

Wypłata wynagrodzenia nastąpi niezwłocznie po stwierdzeniu przez pracowników tut. Urzędu faktu wywiązania się danego opiekuna dydaktycznego ze wszystkich warunków umowy zlecenie oraz na podstawie przedłożonego rachunku nie później jednak niż 30 listopada br.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami telefonów:
(17) 747 63 09, (17) 747 68 46, (17) 747 68 49.

 

Wzór rachunku do pobrania:
1) w przypadku opieki nad jednym stypendystą/tką
[pobierz]
2) w przypadku opieki nad dwójką/trójką/czwórką/piątką stypendystów/tek
[pobierz]