layout-wrota-lipiec2014-tlo-edukacja

edukacja.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

Czerwiec 2018
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Rachunki do umów zlecenie z opiekunami dydaktycznymi stypendystów/tek

Departament Edukacji i Nauki informuje, że do szkół, z których rekrutowali/ły się stypendyści/tki w ramach projektu pn. Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014 dla każdego opiekuna dydaktycznego został wysłany rachunek do rozliczenia wynagrodzenia zgodnie z zawartą umową zlecenie wraz z informacją nt. jego wypełnienia.

Czytaj więcej...

Badanie ewaluacyjne projektu

Departament Edukacji i Nauki informuje, że na zlecenie Województwa Podkarpackiego / Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie podmiot zewnętrzny, którym jest: BD Center Spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, przy ulicy Broniewskiego 1, 35-222 Rzeszów wykonuje badanie ewaluacyjne ex post w zakresie efektów realizacji projektu pn. Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014.

Czytaj więcej...

Sprawozdania z IPR

Departament Edukacji i Nauki przypomina, że w terminie do 7 września br. opiekunowie dydaktyczni powinni przedłożyć do Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie sprawozdania z zakresu realizacji zapisów zawartych w Indywidualnych Planach Rozwoju (IPR) swoich stypendystów/stypendystek zgodnie z okresem sprawowanej opieki dydaktycznej.

Czytaj więcej...

Informacja dotycząca stypendiów

Departament Edukacji i Nauki informuje, że w m-cu czerwcu br. zakończono wypłatę 1340 stypendiów przyznanych uczniom/uczennicom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach projektu systemowego pn. Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.3, numer WND-POKL.09.01.03-18-001/13, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

Listy rankingowe wniosków o przyznanie stypendium – wyniki oceny merytorycznej

Departament Edukacji i Nauki informuje, że w dniach 14 - 24 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej powołanej Uchwałą Nr 333/7945/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 1 kwietnia 2014 r. do przeprowadzenia oceny merytorycznej wniosków stypendialnych w ramach projektu pn. Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.3, numer WND-POKL.09.01.03-18-001/13, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

Zmiany w Regulaminie przyznawania stypendiów

W dniu 31 marca 2014 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął Uchwałę Nr XLIV/891/14 zmieniającą uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom w roku szkolnym 2013/2014.

Czytaj więcej...

Informacja dla kandydatów na opiekunów dydaktycznych stypendystów i/lub stypendystek

Departament Edukacji i Nauki przypomina, że kandydaci na opiekunów dydaktycznych stypendystów/stypendystek, którzy zadeklarowali gotowość sprawowania opieki nad uczniami i/lub uczennicami ubiegającymi się o stypendium w ramach projektu systemowego pn. Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.3, zobowiązani są do współpracy ze swoimi podopiecznymi w zakresie realizacji Indywidualnych Planów Rozwoju (IPR) opracowanych we wnioskach o przyznanie stypendium.

Czytaj więcej...

Ocena formalna wniosków stypendialnych

Departament Edukacji i Nauki informuje, że obecnie prowadzona jest przez wyznaczonych pracowników ocena formalna 1 858 wniosków o przyznanie stypendium, złożonych w okresie od 5 do 18 grudnia 2013 r. w powiatowych punktach naboru wniosków, właściwych ze względu na siedzibę szkoły do której uczęszcza uczeń/uczennica w ramach projektu systemowego pn. Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.3.

Czytaj więcej...

Podkategorie