Zakłady kształcenia nauczycieli

 

Uprzejmie informujemy, że Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął uchwały w sprawie likwidacji zakładów kształcenia nauczycieli:

1) z dniem 30 września 2014 r.:

- Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Mielcu,

- Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu,

- Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Przemyślu.

2) z dniem 30 września 2015 r.:

- Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Leżajsku,

- Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Nisku,

- Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Ropczycach,

- Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie,

- Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Dębicy,

- Kolegium Nauczycielskiego im. Aleksandra Fredry w Przemyślu.

 

 

 

 

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Dębicy

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Leżajsku

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Mielcu 

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Nisku

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Przemyślu

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ropczycach 

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie 

Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu

Kolegium Nauczycielskie im. Aleksandra  Fredry w Przemyślu