Szkoły specjalne

 Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju ma za zadanie pomoc choremu dziecku przebywającemu w sanatorium w przezwyciężeniu trudności spowodowanych przewlekłą chorobą, zaburzoną sprawnością psychofizyczną oraz skutkami rozłąki ze środowiskiem rodzinnym. Szkoła zapewnia dziecku realizację obowiązku szkolnego oraz organizuje czas wolny po zabiegach podczas zajęć pozalekcyjnych.

Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie swoim zasięgiem obejmuje nauczaniem dzieci hospitalizowane w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w Centrum Medycznym w Łańcucie oraz Regionalnym Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym w Rzeszowie.

Zespół Szkół pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 17.30, natomiast w soboty i niedziele od 9.00 do 17.00. W soboty i w niedziele w szkołach specjalnych odbywają się zespoły zajęć pozalekcyjnych.

 

Zespól Szkól Specjalnych w Rymanowie Zdroju

Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie